terug naar - Home


Elly NederpeldEerste prijs

Geeske van Drogenbroek Tweede prijs

Ank Hazelhoff Derde prijs

Ine Schulkes Derde prijs

Toos de Klerk Publieksprijs


Sybrecht Bosker
Rose Marie Huber Hofer
Lidwien Roording
Maya Siepel
Marianne Verhulst
Tine de Vries
Henni Wouda

Tuinen 1997

In het kader van het Textiel Festival in Arnhem werd door de Stichting Beeldende Amateurkunst in samenwerking met Textiel Plus, de Federatie Landelijk Weefkontakt, de Landelijke Organisatie Kantklossters en de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen een thema-wedstrijd georganiseerd.Eerste prijs


Zicht op klimop - Elly Nederpeld

Image

De jury: 'Het werk suggereert diepgang en geheimzinnigheid, dit wordt in de presentatie ten volle benut. De verschillende seizoenen van de tuin zijn op een bijzondere manier met elkaar verbonden en geven in zijn totaliteit een fraai en steeds wisselend beeld. Het werk blijft daardoor boeien. Zowel staand als liggend heeft het totaalbeeld een sterke werking. Het gebruik van het materiaal ondersteunt het po√ętische van de uitwerking van het thema ten volle.'
De jury heeft het werk aan de hand van de volgende criteria bekeken: