terug - Home

Mieke Lok
Eerste prijs

Lidwien Roording
Tweede prijs

Nel de Wilde
Derde prijs

Marina de Mol-Hoogerbrugge
Publieksprijs


Els van Baarle
Beth Barron
Gloria E. Crouse
Trudy van Dam
T. van Dort-Geuze
Ans Drubers
Greet van Duijn
Corrie van Eijk
Annelies Elburg
Marianne van der Ent
Wil Etty-Huijer
Greet Flinkenflögel Appel
Thea Gerlings
Carolina Goldhoorn
Annie Heijltjes
Sarie Jonkhof
Klazien Jorritsma de Vries
Anneke Kersten
Elly Landkroon
Melita Lanting
Sara Lechner
Linda Lewis
W. Logan Fry
Marijke Markus
Maria A. Monguilod
Judy Mulford
hee Oh Myung
Unni Nestvang
Helene de Ridder
Wies Ruim
Ans Ruyten Buiting
Martha van der Schee
Willy Schut
Linda Servaes
Veroon Snater
Valentina Stefánescu
José Uilenbroek
Marianne Verhulst
Mariet Visser Bokkers
Annie DE Vroomen
Lidy de Wachter
Trijnie v.d. Wal
Textiel Festival 2000
Een bijzonder geslaagd festival...
Het Textiel Festival 2000 in Zwolle (15 t/m 19 maart 2000) was een ware happening. Tijdens deze dagen leken alle bezoekers van Zwolle wel met de blauwe textielroute door de stad te lopen. Het organiserende Breed Textiel Overleg mocht op de expositie in de Broerenkerk zo'n 4.300 bezoekers ontvangen. Ook de locaties op de textielroute trokken veel bezoekers. De beide musea het Stedelijk Museum en de Stadshof werden in deze dagen door ruim 3.000 mensen bezocht. De galeries en andere locaties op de textielroute signaleerden eveneens een zeer grote toeloop van bezoekers. Diverse exposities op de textielroute kregen een langere expositie periode, en de expositie van de wedstrijd ‘Uitzwaaien' reisde de rest van het jaar door heel Nederland. Aan de 13 verschillende ééndags-workshops in de Muzerie namen ruim 180 mensen deel. In de workshops konden zij kennis maken met nieuwe materialen en technieken.

Het Textiel Festival 2000 in Zwolle was een project van het Breed Textiel Overleg, een samenwerkingsverband van de Federatie Landelijk Weefkontakt, de Landelijke Organisatie Kantkunst, de NBvP,Vrouwen van nu, de Stichting Beeldende Amateurkunst en de Stichting Textiel Plus. Het Festival werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle, het Prins Bernhardfonds, de provincie Overijssel, de stichting Beeldende Amateurkunst, de Stichting Stadsevenementen Zwolle, Voyage & Culture en het VSB fonds.

Textielwedstrijd 2000
Rode draad in het festival vormde de expositie Uitzwaaien (Bye Bye), over de markering van de eeuwwisseling, over traditie en toekomst.

In alle culturen en in een grote diversiteit aan vormen komen we zakdoeken, sluiers en waaiers tegen. Zakdoeken zijn er om het gezicht af te vegen, de mond te beschermen, om je hals te dragen of te ontvangen als een kostbare gift. Vaak hebben ze de intentie tot een nauwe band met de eigenaar. Zakdoeken zijn er om gedragen te worden tegen de huid, in een bh, in een mouw of keurig opgevouwen en veilig opgeborgen in een zak. Sluiers zijn oorspronkelijk een modeverschijnsel waarmee de Perzische elite zich wilde onderscheiden van het gewone volk. Een sluier is een zucht in de wind, een tipje van de sluier wordt opgelicht maar wordt ook gebruikt als symbool: de witte hoofddoeken van de dwaze moeders. De waaier is het attribuut van Vishnoe in de Hindoestaanse traditie, hij dient om het vuur aan te wakkeren en is het symbool van het rituele offer. In Afrika, Azië en het Verre Oosten is het een teken van macht. In Japan en China is de waaier een scherm tegen schadelijke invloeden en slechte geesten. De 19de eeuwse hoertjes en bourgoisie vrouwen houden aan de waaier een sociale code over. Velen lieten zich inspireren door het thema ‘uitzwaaien'.

Bekijk het Juryrapport, de winnaars en ander geselecteerd werk.

De jury
De jury voor UItzwaaien/ Bye Bye bestond uit:
Ans van Berkum, directeur museum de Stadshof, Zwolle
Hilly Binksma, docent textiele werkvormen
Dis Groenhoff, docent kant
Merion Tameling, docent MBO en bestuurslid van de Stichting Beeldende Amateurkunst

Criteria
De jury toetste de inzendingen aan de hand van de volgende criteria: